شرکت موج پردازش سامانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۶۶۵ می باشد. در حال حاضر، شرکت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل واقع است. برخی از زمینه های فعالیت شرکت شامل طراحی، شبیه سازی و پیاده سازی سیستم های مخابراتی، تهیه دفترچه تست و آزمایش سیستم های مخابراتی است.