آدرس:

مازندران، بابل، خیابان ولی عصر، نبش شهرک صالحین، مرکز رشد فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بلوک یک، طبقه دوم، واحد ۴، کد پستی: ۴۷۱۵۷۱۶۴۶۶

تلفن:

۰۱۱-۳۲۳۰۰۸۳۸

پست الکترونیک:

info [at] mojpardazesh.ir