نمایشگاه دستاوردهای استانی فناوری‌های نوین – خرداد ۹۵

شانزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان مازندران – آذر ۹۴

بازدید دکتر عباسی از شرکت موج پردازش سامانه – خرداد ۹۴

نمایشگاه دستاورد‌های پژوهشی استان مازندران در سال ۱۳۹۳